Lúo bi seroi roi ngi roiq tai memrreqn pe beiq ko

This site is hosted by West Kameng Baptist Church Council.

Húng ai saiq pe choq zhang bú email: info@mijilanguage.org

Machoq dzi ta meta le, ta téq ro a bú luo chu mehiong ta bú chu ai tai bemen West Kameng Baptist Church Council